فرم تماس

دربارهٔ ما

بنیاد معماری ایران به تازگی با همکاری تعدادی از معماران و پژوهشگران حوزهٔ معماری تشکیل شده و هدف آن ارتقاء سطح محتوای مرتبط با معماری در فضای مجازی و تسهیل امر آموزش و پژوهش در این حوزه است. بنیاد معماری ایران حلقهٔ اتصال چندین زیرمجموعهٔ فعال در زمینهٔ معماری است.