رویدادها

اولین همایش معماری و هویت


۸ آذر ۹۷ / تهران/
دانشگاه شهید بهشتی

سمینار معماری، مدیا و واقعیت مجازی


۱۱ آبان ۹۶ / تهران/
دانشگاه شهید بهشتی