رویدادها

اولین همایش معماری و هویت

 

۸ آذر ۹۷ / تهران/
دانشگاه شهید بهشتی

سمینار معماری، مدیا و واقعیت مجازی

 

۱۱ آبان ۹۶ / تهران/
دانشگاه شهید بهشتی