مشخصات
مریم
برادران
اصفهان
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
معماری
بین الملل پیام نور
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
متوسط
مبتدی
متوسط
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت
گالری آثار 136266sm