مشخصات
افشین
انوریزاده
اهر
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
معماری
دانشگاه فنی حرفه ای تبریز
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
پیشرفته
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت