مشخصات
علیرضا
شیخ صراف
اصفهان
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
معماری
پیام نور
فعالیت های حرفه‌ای

علیرضا شیخ صراف متولد 1371 اصفهان شهر گنبد های فیروزه ای از ابتدا در خانه ای با معماری اصیل ایرانی بزرگ شده ام بنابراین مخالف سر سخت معماری های کلاسیک و رومی !!!
از انجایی که معماری ما در این دوره به قهقرا رفته و ما عملا چیزی به نام معماری ایرانی در شهر ها نمیبینیم به جز چند شهر که بافت سنتی دارند مثل یزد باید رو به سمت مدرن بیاریم
معماری سبک مدرن ، فقط یک جمله : کمتر بیشتر است ( میس وندرروهه )

مقاله ISI : تکنولوژی معماری و توسعه پایدار چاپ در مجله هندوستان دارای 3 مدرک ICSD
پروژه های طراحی داخلی
مهارت‌ها
مبتدی
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
مبتدی
مبتدی
متوسط
متوسط
مبتدی
متوسط
lumiun
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت