مشخصات
علیرضا
نقی لو
تهران
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
معماری
آزاد هیدج
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
مبتدی
مبتدی
پیشرفته
مبتدی
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت
گالری آثار Alirezanaghiloo