مشخصات
علیرضا
نقی لو
تهران
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
معماری
آزاد هیدج
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
مبتدی
مبتدی
پیشرفته
مبتدی
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت