مشخصات
الیاس
عطارایزی
تهران
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
معماری
ازاد
فعالیت های حرفه‌ای
ناظر اجرایی مسکن مهر هسا۲ فاز ۶ شهرپرند.طراحی ویلا.فاز۲.سرپرست کارگاه.ناظر اجرایی ۲۲۰واحدی شهرک صدرا فاز ۲ شیراز
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
پیشرفته
مبتدی
متوسط
مبتدی
مبتدی
متوسط
مبتدی
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت