مشخصات
بهار
نصیری
تهران
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
معماری
علوم تحقیقات
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
مبتدی
متوسط
مبتدی
متوسط
مبتدی
مبتدی
مبتدی
متوسط
شبکه های اجتماعی
https://www.linkedin.com/in/bahar-nsr-a853387a/
جزئیات اکانت
گالری آثار GolBahar