مشخصات
معصومه
وفايي
تهران
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
طراحي شهري
دانشگاه آزاد اسلامي زنجان
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت