مشخصات
راضیه
توکلی
یزد
سوابق تحصیلی
کارشناسی
معماری
علم و هنر
فعالیت های حرفه‌ای
طراح دکوراسیــــون داخلـــی ، نمــــا ساختمــــــان، کنــــــافــــــ تدریس اسکچاپـــ
مهارت‌ها
پیشرفته
پیشرفته
متوسط
پیشرفته
مبتدی
مبتدی
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت