مشخصات
مرتضی
پاکدامن
تهران
سوابق تحصیلی
کارشناسی
عمران مهندسی اجرایی و معماری
کرمان و اسفراین
فعالیت های حرفه‌ای
طراحی و طراحی داخلی و سابقه ۱۵ ساله اجرا ی در زمینه ساختمان . عضو نظام مهندسی خراسان شمالی . داری شرکت ساختمانی با گرید ۵
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت