مشخصات
هادی
راستین
مشهد
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
مهندسی معماری
کمال الملک نوشهر
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
پیشرفته
متوسط
متوسط
پیشرفته
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
متوسط
مبتدی
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت