مشخصات
ریحانه
اسفندیاری
تهران
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
معماری
تهران مرکز
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
مبتدی
متوسط
متوسط
متوسط
پیشرفته
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت
گالری آثار RoseReyhan