مشخصات
زهرا
مینوئی
ایرانشهر
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
مهندسی معماری
ازاد
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
مبتدی
متوسط
پیشرفته
متوسط
متوسط
متوسط
پیشرفته
لومیون
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت
گالری آثار Zahraminouei