مشخصات
افشین
نفیسی
تهران
سوابق تحصیلی
دکتری
معماری
آزاد، تهران‌مرکزی
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت