مشخصات
Ali
SOKHANPARDAZ
ROME
سوابق تحصیلی
دانشجوی دکتری
Architecture and Construction
Sapienza
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت