مشخصات
امیرحسین
کریمی مقدم
بیرجند
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
مرمت و احیا بنا و بافت های تاریخی
آزاد اسلامی واحد یزد
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
پیشرفته
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت