مشخصات
محمد جواد
محبوبی زاده
لار
سوابق تحصیلی
کاردانی
معماری
آزاد
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
مبتدی
متوسط
پیشرفته
مبتدی
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت