مشخصات
مهدی
مقتدی نژاد
ارومیه
سوابق تحصیلی
دانشجوی دکتری
مهندسی معماری
دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فعالیت های حرفه‌ای

مدرس دانشگاه گروه معماری
عضو هیئت علمی داوری مقالات علمی و پژوهشی، کنفرانس و کنگرهای بین المللی
مدیر عامل و طراح شرکت مهندسین طراحان دید نو مهراز
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی

پزوهشگر مقالات معماری داخلی و بین المللی عضو هیئت علمی داوری مقالات علمی و پژوهشی، کنفرانس و کنگرهای بین المللی برگزاری دورهای طراحی داخلی بصورت کارگاه (ورک شاپ) تدریس نرم افزارهای معماری
از سال 89 تا 97 مدیر عامل و طراح شرکت مهندسین طراحان دید نو مهراز از سال 83 تا 85 همکاری با شرکت مهندسین مشاور آوند و همکاران در بخش معماری از سال 86 تا 89 همکاری با مهندسین مشاور فراز آب تبریز در بخش معماری
www.design-group.ir
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
متوسط
پیشرفته
Design Builder-Lumion advanced
گواهینامه و لوح تقدیرنامه از 26 کنفرانس و کنگره بین المللی کمیته علمی و داوری مقالات علمی و پژوهشی گواهینامه از بر گزاری کارگاه (ورک شاپ) نقش کانسپت در مدلسازی طراحی داخلی و خارجی گواهینامه از بر گزاری کارگاه(ورک شاپ) روش شناسی تحقیق تحت عنوان کاربرد تری دی مکس در معماری گواهینامه از بر گزاری کارگاه(ورک شاپ) روش شناسی تحقیق تحت عنوان کاربرد V-ray ،ویری در معماری شرکت در کارگاه آموزشی روش ها و فنون تدریس دانشگاهی(معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان) شرکت در دوره ی آموزشی مدلسازی انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر(DesignBuilder) شرکت در دوره ی آموزشی کارگاه تخصصی مبانی مقدماتی سامانه های ایستا در معماری پایدار شرکت در دوره ی آموزشی کارگاه تخصصی توسعه پایدار،از فکر تا عمل،الزامات و پیش نیازها شرکت در دوره ی آموزشی کارگاه تخصصی نگاهی به روند های آینده مهندسی در مدیریت ساخت شرکت در سمینار آموزشی تخصصی مدیریت بحران و بازسازی پس از سانحه شرکت در سمینار آموزشی تخصصی مبحث 15 مقررات ملی ساختمان(آسانسورها و پلکان برقی) شرکت در سمینار آموزشی تخصصی مباحث کاربردی و قانونی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق) شرکت در سمینار آموزشی تخصصی معیارها و الزامات طراحی خانه های اکولوژیک پایدار با کارایی انرژی بالا شرکت در سمینار آموزشی تخصصی توجیهی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق) شرکت در سمینار آموزشی تخصصی آشنایی با سازه های فضا کار شرکت در سمینار آموزشی تخصصی معماران چگونه می اندیشند شرکت در سمینار آموزشی تخصصی سمپوزیم معماری شهری معاصر ژاپن شرکت در سمینار آموزشی تخصصی دومین نشست علمی تخصصی بافت فرسوده
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت