مشخصات
فرشاد
رهنما
شهریار
سوابق تحصیلی
کارشناسی
معماری
پرند
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت