مشخصات
حانیه
رضائی
قم
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
مهندسی معماری
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
پیشرفته
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
متوسط
مبتدی
مبتدی
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت