مشخصات
علی
کلاهدوزان
اصفهان
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
معماری
آزاد اصفهان(خوراسگان)
فعالیت های حرفه‌ای

زاده نصف‌جهان حوالی میدان نقش‌جهان در کوچه‌های خشتی که آرزویی برای گذر معماری ایران از حالت گذار خود را دارد.

سردبیر نشریه معماری دانشجویی (شعرِفَضا) و فعال در حوزه بسیج دانشجویی
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
مبتدی
مبتدی
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت