مشخصات
مسعود
شریفی دیرین
تهران
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
مرمت بنا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت
گالری آثار Masoud_msd