مشخصات
محمد
کراماتی
اوز
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
معماری
دانشگاه سیستان و بلوچستان
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
مبتدی
پیشرفته
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
www.linkedin.com/in/mhmdkrmt
جزئیات اکانت