مشخصات
محمد
کارخانه ای
کرج
سوابق تحصیلی
دانشجوی کاردانی
نقشه کشی معماری
صفادشت
فعالیت های حرفه‌ای

پیمانکار ساختمان

مهارت‌ها
متوسط
متوسط
مبتدی
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت