مشخصات
مژگان
میرزاپور
ارومیه
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
مرمت بناهای تاریخی
هنر و معماری و شهرسازی ارومیه
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
مبتدی
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت
گالری آثار Mojgan_mirzapour