مشخصات
مجتبی
غنی آبادی
تهران
سوابق تحصیلی
کارشناسی
معماری داخلی
فرهنگ وهنر
فعالیت های حرفه‌ای

متولدشهریور۱۳۶۸خوش اخلاق ومهربون
متولدتهران .
عاشق معماری سنتی

ناظرطراحی واجرادکوراسیون غرفه نمایشگاهی اجرایی دکوراسیون داخلی ومسکونی بالغ ۷۰پروژه مسکونی ۲۰پروژه تجاری .تعدادمحدودی طراحی باغ ویلا.واجرا
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت