مشخصات
کیمیا
بام فرهناک
تهران
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
معماری
شهید بهشتی تهران
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
متوسط
مبتدی
پیشرفته
مبتدی
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
Adobe Illustrator , Adobe Indesign , Adobe after Effect
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت