مشخصات
رضا
حاجی پور
lahijan
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
مهندسی معماری
آزاد اسلامی واحد لاهیجان
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
متوسط
پیشرفته
مبتدی
مبتدی
پیشرفته
پیشرفته
متوسط
lumion
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت