مشخصات
ویدا
پسندیده خو
yazd
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
architect-urban planning design
پلی تکنیک میلان
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
متوسط
متوسط
مبتدی
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت