آموزش معماری

کارگاه تخصصی اسکچ‌آپ

۱۷ و ۱۸ آبان و
۲۴ و ۲۵ آیان/ تهران

کارگاه تخصصی اسکچ‌آپ

۲۶ و ۲۷ بهمن و
۳ و ۴ اسفند / تهران

دوره اجرایی معماری داخلی

۱۲ آبان ۹۶ / تهران

آموزش جامع رویت

۷ شهریور ۹۶ / تهران / دانشگاه شهیدبهشتی